KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ

09 Kasım 2023
33 - Kişi Okudu

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen yazıda, 14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatif Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında; esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ-SEM), Ticaret Bakanlığı tarafından "Eğitim Sağlayıcı" sıfatı ile yetkilendirildiği ve 13 Kasım 2023 tarihi itibari ile genel katılıma açık çevrimiçi bir eğitim planlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda Kooperatifçilik eğitimi almak zorunda olan üyelerimizin TOBB ETÜ-SEM  ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası

EK:

TOBB ETÜ SEM Kooperatifçilik Eğitimi 1

TOBB ETÜ SEM Kooperatifçilik Eğitimi 2