Yerli Malı Belgesi İşlemleri


YERLİ MALI BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

NOT: Müracaat dosyasının hazırlanmasında dikkate alınması gerekli hususların tüm detayı, Odamız web sayfasında yer alan “Yerli Malı Belgesi Müracaatı ve Hesap Cetveli Hazırlama Rehberi” kapsamında belirtilmektedir.

Ön Koşul:Müracaat sahibi İSO üyesi olmalı ve ürünle ilgili geçerli Kapasite Raporu bulunmalıdır.

Aşağıda belirtilen belgelerin aslı üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış ve firma ıslak kaşeli olmalıdır:

1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Tebliğ Ek 1)(MERSİS NO belirtilmelidir.)

2- Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname (Tebliğ Ek 2

3- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Tebliğ Ek 3 A-B-C-D)

(Her sayfası firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı, Cetvelinin Ek 3D sayfasındaki SM/SMMM/YMM ait bilgiler doldurulmuş olmalıdır.)

Aşağıda belirtilen belgeler aslından çekilmiş fotokopi ve her sayfası firma ıslak kaşe ve imzalı olmalıdır.

4- Hesap Cetveli hesaplamasında yer alan yerli girdilere ait faturalar

5- Bu yerli girdilerin imalatçı firmalarına ait Sanayi Sicil Belgeleri

6- Hesap Cetveli hesaplamasında yer alan ithal girdilere ait faturalar

7- Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait güncel satış faturası

8- Yeminli Mali Müşavir ruhsat sureti ve ayrıntılı faaliyet belgesi

Ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır.

Asılları getirilmediği durumlarda noter onaylı suretleri istenir:

9- Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri

10- Sanayi Sicil Belgesi(Kapasite Raporu ile aynı adresi içermeli ve geçerli vizesi bulunmalıdır)

11- Marka Tescil Belgesi(Düzenlenecek Yerli Malı Belgesinde marka ismi de yazılması isteniyorsa)

12- Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi(İlaç Üreten Firmalar İçin)

13- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi(Gıda Firmaları İçin)

14- Maden Ruhsatı(Maden Firmaları İçin)

TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

NOT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 2024 yılı içerisinde yerli malı belgesi için herbir ürün başına alacağı ücret 900 TL olup,  bu ücretler firmalar tarafından aşağıdaki TOBB’un kapasite raporu hesaplarının bulunduğu bankalara yatırılacaktır.                                

TOBB YERLİ MALI BELGESİ  ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI  BANKA HESAPLARI

PARA CİNSİ

HESAP ADI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ

NOT: YERLİ MALI BELGESİ için 900 TL yukarıdaki T.O.B.B’nin hesabına ve 2500,00 TL Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılacaktır.

 

YMB_istenen_belgeler_20190717-9427