Yeni Müracaatta İstenilen Belgeler


K1 VE K1* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. Başvuru formu (odamızdan temin edilecek)
 3. Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopileri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Ticaret sicil gazetesi ile oda kayıt belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 6. Oda kayıt belgesinde sermayesi yazmıyor ise kayıtlı olduğu odadan en az 10.000 tl işletme sermaye bildirimi formu
 7. Şahıslardan kira kontratı, tapu örneği veya ikametgah, şirketlerde ise kira kontratı veya tapu örneğinden herhangi bir tanesi
 8. Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği ( nüfus müdürlüğünden )
 9. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden faaliyet belgesi.(kara yolu ile yük taşımacılığı yapabilir ibaresi yazılı olacak )

10.  K1 yetki belgesi için şahısların azami yüklü ağırlı 30 ton ve kendi adına kayıtlı özmal ticari taşıtların ruhsat fotokopileri. şirketlerin azami yüklü ağırlığı 110 ton ve  şirket adına kayıtlı özmal ticari taşıtların ruhsat fotokopileri.

NOT:
1)Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
3) K1 yetki belgesine ticari kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K1* yetki belgesine sadece azami yüklü ağırlığı 3.500’ü geçmeyen kamyonetler eklenebilir. K1* belgede istiap doldurma zorunluluğu yoktur.

( Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra bankaya para yatırılacaktır.)

 


 

K2 VE K2* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 2. Başvuru formu (odamızdan temin edilecek)
 3. Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Özmal olarak kayıtlı ruhsatların fotokopileri
 6. Vergi levhasının fotokopisi
 7. Şahıslardan kira kontratı, tapu örneği veya ikametgah, şirketlerde ise kira kontratı veya tapu örneğinden herhangi bir tanesi

NOT:
1) K2 yetki belgesi türleri için taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunlu değildir.
2) K2* Yetki Belgelesi almak için Vergi Levhası şartı bulunmamaktadır.
3) K2 yetki belgesine kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K2* yetki belgesine sadece azami yüklü 
ağırlığı 3.500 ’ü geçmeyen kamyonetler eklenebilir.

( Belgeler Ticaret Odasınca incelendikten ve düzenlendikten sonra bankaya para yatırılacaktır.)