Ticaret Sicil İşlemleri


***Bütün işlemlerinizde randevu almanız, bekleme sürenizi azaltacaktır.

Randevu için 0 384 2131036 – 120 veya 125

*Bütün tescil başvurularında MERSİS Başvurusu yapılmalıdır.

*Tescil talebinde bulunacak olan kararların MERSİS’e uygun ve bilgileri kapsayacak şekilde olması gerekmektedir.

*MERSİS başvurusu yapılmaması halinde, Kuruluş ve Merkez Nakli hariç, odamızca yapılacak başvurularda sistem giriş ücreti tahsil edilmektedir.

* Kuruluş, merkez nakli ve şube tescili esnasında gereken dilekçe ve diğer Oda Kayıt Belgeleri Odamızca tanzim edilecektir.

 

  • Kuruluş (Yeni Kayıt) işlemlerinde MERSİS Başvurusu yapıldıktan sonra özellikle randevu alınması gerekmektedir. Kimlik asılları ve Defterler ile başvurulmadır.

Vekâleten başvurularda Vekâletname aslı, vekilin kimlik kartı aslı yanında olmalıdır.

Eğer yetkili de gelemeyecekse Mersis Başvuru numarasıyla herhangi bir Ticaret Sicil Müdürlüğünden İmza Beyanı verilmelidir.

 

 

Anonim Şirket ve Kooperatiflerde:

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri, Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter defterleri numaralı şekilde ibraz edilmelidir.

 

Limited Şirketlerde:

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Pay Defteri, Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter defterleri numaralı şekilde ibraz edilmelidir.

 

 

  • Merkez Nakli işlemlerinde MERSİS Başvurusu yapılarak buna uygun şekilde karar alınmalı (2 suret Noter Onaylı) ve Tadil Metni (2 Suret asıl) ile birlikte şirket yetkilisi ile veya vekâleten başvurulmalıdır. Vekâleten başvurularda Vekâletname aslı, vekilin kimlik kartı aslı yanında olmalıdır.

 

 

  • Şube Açılış işlemlerinde MERSİS Başvurusu yapılarak buna uygun şekilde karar alınmalı (2 suret Noter Onaylı) şube yetkilisi ile veya vekâleten başvurulmalıdır. Eğer yetkili gelemeyecekse Mersis Başvuru numarasıyla herhangi bir Ticaret Sicil Müdürlüğünden İmza Beyanı verilmelidir.