Politikalarımız


Kalite Politikamız

“Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek karşılamak, hizmet yelpazesini genişleterek sürekliliğini sağlamak amacıyla günümüz teknolojik imkânlarını kullanarak, Kalite Yönetim Sisteminin eğitimli çalışanlarımızca benimsenmesini ve anlaşılmasını sağlamak, bütün üyelerimize ayrım gözetmeden, zamanında, hızlı ve güler yüzle hizmet vererek, üyelerimizin ortak sorunlarının çözümü ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarından hiçbir zaman taviz vermeden sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak Kalite Politikamızdır.”

 

Mali Politikamız

"5174 Sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklara dayanarak; Üyelerimiz, projelerimiz ve diğer kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri en verimli şekilde kullanmak, Hesap verilebilir ve şeffaf bir mali yönetime sahip olmak, Mevcut fonlarımıza değer katıcı ideal yöntemleri araştırmak ve uygulamak, Mali risklerimizi belirlemek ve bu riskleri önleyici faaliyetler planlamak, Katma değer yaratmayan ve israf niteliğinde olan giderlerimizi azaltarak yok etmek. Mali Politikamızın temelini oluşturmaktadır."

 

İnsan Kaynakları Politikamız

" Üye odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru birimlere  yerleştirmek, Odamız  içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip tamamlamaları için her türlü fırsatı sağlamak, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek, her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımından  asla vazgeçmeden yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak üyelerimizin  yanında olmaktır." 

 

Haberleşme ve İletişim Politikamız

" Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik planı ile uyumlu olarak gerçekleştirdiği ve haber niteliği taşıyan her türlü faaliyetini zamanında ve tarafsız olarak tüm üyelere duyurmak, üyelerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerini belirleyerek bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak, İlimizin Türkiye ve Uluslar arası düzeyde tanıtımını sağlayacak her türlü haberi takip ederek bu haberlere şehrin tüm yaşayanlarının da ulaşmasını sağlamak, Kullanıcı dostu bir web sitesine sahip olmak ve siteyi sürekli iyileştirmek iletişim ile ilgili planlarımızı üyelerimiz ile paylaşarak katılımları sürekli iyileştirmek; Haberleşme ve İletişim Politikamızın temelini oluşturmaktadır."

 

Bilgi İşlem Politikamız

" Odamızın Bilişim Teknolojileri; bilgisayarlarını, yazıcılarını ağlarını, modemlerini, internet ve web sistemlerini, telefon sistemlerini ve ilgili ekipmanı olduğu kadar yazılımı, sahibi olduğu, yönettiği ya da elde tuttuğu herhangi bir muhafaza ortamında bulunan veri dosyalarını ya da dokümanları da içeren sistemlerden oluşur. Odamız önümüzdeki 3 yıl içinde araştırma ve yönetsel  fonksiyonlar için temel önemi olan bilgi iletişimi, depolanması, işlenmesi ve güvenliği için yeni teknolojilerin kullanılarak oluşabilecek risklere karşı önlem almayı ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı politika olarak benimsemiştir."

 

Üye İlişkileri Politikamız

"Odamız, üye memnuniyetini ön planda tutarak, üyelerinin dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda üyelerimize kaliteli hizmet sunmak amacıyla üye taleplerinin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek, şeffaflık ilkesi doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir."

 

Etik Kurallarımız

"Odamız yönetimi ve çalışanları karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde, Oda faaliyetlerinde dürüstlük ve tarafsızlıkla hareket eder, Oda kaynaklarını yalnızca Oda faaliyetleri için iş amaçlı doğru ve tasarruflu şekilde kullanır, Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınarak işlem yapılır, İşe alım, görevlendirme ve tüm faaliyetlerinde herkese eşit yaklaşır ve fırsat eşitliği gözetilir, Gerek üyelere gerekse topluma karşı sorumluluklarının bilincinde faaliyette bulunur, Oda misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür."