Kapasite Raporu İşlemleri


KAPASİTE RAPORU MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Odadan temin edilen ve firma tarafından eksiksiz doldurularak kaşelenen ve imzaya yetkili kişilerce imzalanan Kapasite Raporu Başvuru Formu

2- Oda Sicil Kayıt Sureti

3- Firma yetkilisine ait imza sirküleri (Şahıs işletmelerinde imza beyannamesi) fotokopisi

4- Firma mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Kiralık ise ıslak imzalı kira kontratı (tarafların imza sirküleri eklenecek)

5-İşyerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna en son verilen, sigortalı işçi çalıştırdığına dair bildirgeler, işyeri SGK numarası

6- Makine ve tesisatın ilgili firmanın defter kayıtlarından (muavin defter, demirbaş defteri vs.) ve faturalarından SMMM onaylı fotokopi (Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve tesislerle ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak, Noter tasdiği olmaksızın, ıslak imzalı kaşeli bina ve makine kira kontratı veya taşeron sözleşmesi. -kira müddeti 1 yıldan az olmayacak- Finansal Kiralama yolu ile alınan makineler mevcut ise söz konusu makinelere ait leasing sözleşmesi fotokopisi) (İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.)

7- Sermaye kıymetlerinin değerlerini gösteren defter kayıtları fotokopisi (SMMM onaylı)

8- Elektrik Fatura fotokopisi (en son döneme ait) (yeni tesislerde bağlantı sözleşmesi fotokopisi)

9- ISO 14000 belgesi, kalite belgeleri, marka tescil belgesi vb. fotokopileri

10- Deşarj izni fotokopisi

11- Emisyon izni fotokopileri

12-İmalatın özelliğine göre istenecek diğer belgeler (TAPDK izni, maden ruhsatı vs.)

 

NOT: Müracaat belgeleri incelendikten sonra; TOBB hesabına kapasite tetkik ve tasdik ücreti ile Oda veznesine ekspertiz ve kapasite raporu düzenleme ücreti yatırılacaktır.
-Yukarıda belirtilen belgelerin sıralı bir şekilde dosyalanarak Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

BANKA ADI ŞUBE HESAP ADI HS. NO IBAN NO
 AKBANK  BAKANLIKLAR  TOBB-Kapasite Bedelleri  69072  TR350004600153888000069072
(Masrafsız)
 VAKIFBANK  MERKEZ ŞB(ANKARA  TOBB-Kapasite Bedelleri  2068017  TR210001500158007293586413
(Masrafsız)
 T.İŞ BANKASI  AKAY ŞB.  TOBB-Kapasite Bedelleri    TR 100006400000142010785529
 HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ ŞB.  TOBB-Kapasite Bedelleri  16000038  TR140001200131100016000038

 

 

TOBB HESABINA YATACAK MİKTAR : 3750,00 TL (31.12.2024 TARİHİNE KADAR)
Yatıran firmanın tam ünvanı yazılarak açıklama olarak “Kapasite tetkik ve tastik ücreti” yazılacak.

Oda veznesine yatırılacak miktar : 2.000,00 TL

 

kapasite raporu için gerekli evraklar