İş Makinesi Tescil ve Rapor İşlemleri


İŞ MAKİNESİ TESCİL, RAPOR İŞLEMLERİ

 

TÜZEL KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 • İŞ MAKİNASININ FATURA ASLI
 • TEKNİK BELGENİN ASLI
 • ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 • İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ODA KAYIT BELGESİNİN FOTOKOPİSİ

 

TÜZEL KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 • ESKİ RUHSATIN ASLI
 • NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI
 • ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 • İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ODA KAYIT BELGESİNİN FOTOKOPİSİ

 

GERÇEK KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 • İŞ MAKİNASININ FATURA ASLI
 • TEKNİK BELGENİN ASLI
 • İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

 

GERÇEK KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 • ESKİ RUHSATIN ASLI
 • NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI
 • İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

 

 

TÜZEL KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 • GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ
 • MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE
 • ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 • İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ODA KAYIT BELGESİNİN FOTOKOPİSİ

 

GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 • GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ
 • MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE
 • İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ