Belgeler ve Kullanıldıkları Yerler


Türkçe Oda Sicil Kayıt Sureti

Devlet ihaleleri, Bankalar, Vergi Daireleri, Müteahhitlik karnesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Vize için Konsolosluklar, Pasaport için Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesi, Şirket adına alınan araçlar için Trafik Dairesi, Servis araçlarına C Plakası almak için Trafik Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına acentalık belgesi için, Ulaştırma Bakanlığına C yetki belgesi almak için ve benzeri kuruluşlara verilir.

   

İngilizce Oda Sicil Kayıt Sureti

Yurt dışı ihaleler, Antlaşmalar ve krediler için verilir.

Türkçe Faaliyet Belgesi

Genellikle Türkçe kayıt suretinin kullanıldığı yerlerde kullanılır.

İngilizce Faaliyet Belgesi

Genellikle Türkçe kayıt suretinin kullanıldığı yerlerde kullanılır.

İhale Durum Belgesi

Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

4734 sayılı ihale kanunun 10.maddesinin (g) bendine (mesleki faaliyetten men olmadığına dair) istinaden düzenlenen belgedir.

Dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Yerli istekli Belgesi

4734 sayılı kamu ihale kanununun 53.maddesine istinaden çıkarılan yönetmeliklere göre verilen belgedir.

- Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 6)

- Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 5)

- Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 5)

- Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 7)

Belgeyi online olarak talep etmek istiyorum

Ticari Ehliyet Belgesi

İhalelerde kullanılmak üzere verilen belgedir.

Belgeyi online olarak talep etmek istiyorum

İmza Onay Belgesi

Üyelerce düzenlenen belgelerdeki imzanın firmanın Nevşehir Ticaret Odasındaki dosyasında bulunan imza örneklerine uygun olduğu tasdik edilir.

Ticaret Sicil Gazetesi Onayı

İlgili kurum ya da kuruluşlara verilmek üzere şirket ya da gerçek kişi firmalara ait Ticaret Sicil Gazetelerinin Oda Sicil Servisi tarafından onaylanmış şekilde verilmesidir.

Evrak Sureti onayı

Şirket ya da gerçek kişi firmalarınca sicil dosyalarından talep edilecek her hangi bir belge dilekçe ile başvuru yapılması şartı ile onaylı olarak verilebilmektedir.

Ticari Kredi Talep Belgesi

Bankalardan kredi kullanımı için verilen belgedir. Dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Nace Tebligatı

Yeni kayıt olan üyelere faaliyet alanlarına göre kaydedildikleri Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına(NACE) göre Grubunu Bildiren Tebligattır.

Oda Levhası

Odamıza kayıt yaptırmış olan üyelerimize verilen belgedir.

   

Diğer Sınai ve Ticari Mahiyetteki Belgeler

Yukarıda sıralanmış olan belge ve işlemler dışında talep edilen belgelerdir.