Projelerimiz -
Facebook English English
Nevşehir

Projelerimiz

PROJELERİMİZ

       Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Ulusal Ajansa, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Ahiler Kalkınma Ajansına başvuru sahibi olduğu 6 proje ve ortak olduğu 2 proje sunulmuştur.
       Bu projelerden 3 tanesi kabul edilmiş ve 2'si tamamlanmıştır, 1 tanesi ön başvuruyu geçmiş, 1 tanesi kabul edilmemiştir, geriye kalan 3 projenin ise kabul edilip edilmediği henüz açıklanmamıştır.Başvuru yapılmış olan projelerimizin detayları aşağıda verilmiştir.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ

Proje Adı: Islah OSB Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilite ve Proje Çalışması
Başvuru Sahibi:
Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası
Hibe Program Adı:
Ahiler Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği
Destek Miktarı:
70.000TL
Projenin Amacı:
Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesi için yapılması planlanan atık su tesisinin fizibilite çalışmasının yapılması ve tesis inşaatı için çizilecek projenin hazırlanması amaçlanmaktadır.
Başvuru Makamı:
Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan destek projesi kabul edilmiş ve proje başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Proje Adı: Dış Ticaret Eğitimi
Başvuru Sahibi:
Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası
Hibe Program Adı:
Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek
Destek Miktarı:
8.500 TL
Projenin Amacı:
Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin Dış Ticaret konusunda bilgi kazanmalarını sağlamak ve dış ticaret kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Eğitim kapsamında dış ticarette kullanılan teslim şekilleri, ödeme şekilleri, dış ticaret terimleri ve uluslar arası pazarlama konularında katılımcılara bilgi ve becerileri kazandırılması esas alınmıştır.
Başvuru Makamı:
Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan teknik destek projesi kabul edilmiş ve proje başarıyla gerçekleştirilmiştir.

DEVAM EDEN PROJEMİZ

Proje Adı: Nitelikli Girişimcilerle Sürdürülebilir İşletmeler
Başvuru Sahibi:
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Hibe Programı Adı:
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Programı
Hibe Miktarı:
98.010 €
Amaç:
Klasik girişimcilik eğitim modülleri günümüz yenilikçi ve teknoloji dünyasında nitelikli girişimcilerin yetiştirilmesine cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlikten yola çıkılarak hazırlanan projemiz daha uygulamaya dayalı, yenilikçi ve IT tabanlı bir modül geliştirmeyi amaçlamaktadır. Girişimcilerimiz üzerinde günümüz ekonomik koşullarında ayakta kalabilmek için yaratıcılığın ve yenilikçi düşüncelerin ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık yaratmak da öncelikli amaçlarımızdandır.
5 farklı ülkeden 7 ortağı biraraya getiren proje yenilikçi yöntemlerle nitelikli girişimcilerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Erasmus+ Merkezi Brüksele yapılan proje başvurusunun koordinatörlüğü Ulusal Ajans tarafından yürütülmektedir. Kabul edilen proje başvurusu sözleşme aşamasında olup 2015 yılında faaliyete geçecektir.

SONUCU BEKLENEN PROJELERİMİZ

Proje Adı: Nevşehir Hayat Boyu Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Arttırılması
Başvuru Sahibi: Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Hibe Programı Adı: Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı
Hibe Miktarı: 92.000 €
Projenin Amacı: Hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Projemiz, Nevşehir ilinde HBÖ kültürünün oluşturulması için altyapı sağlama, ilde yaşayan başta esnaf, çalışan, öğrenci ve eğitimci olmak üzere tüm halkın sürdürülebilir bir anlayışla HBÖ kavramını idrak ve tatbikini sağlamak, ilin HBÖ stratejilerini oluşturmak ve uygulamak özel amacını taşımaktadır. Nevşehir ilinde HBÖ stratejilerinin uygulanmasının yaygınlaştırılması, dezavantajlı olan 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması amaçlanmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına sunulan proje kabul sonuçları henüz açıklanmamıştır.

 

Proje Adı: Turizm Tedarik Sektörüne Girişimci Kadın Eli

Başvuru Sahibi: Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası

Hibe Programı Adı:”Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi”
Hibe Miktarı: 98.000 €
Amaç: Girişimcilik ve mesleki eğitim yoluyla dezavantajlı kadınların istihdam ve işgücüne katılımlarına ve entegrasyonlarına katkı sağlamak genel amacıyla hazırlanmıştır.
Projemizin özel amaçları ise, bölgemizdeki dezavantajlı kadınlara girişimcilik eğitimleri ve turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimlere verilmesi yoluyla istihdam ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak ve işgücü piyasasına girişimlerini kolaylaştırmaktır.
Başvuru Makamı:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığına sunulan proje sonuçları henüz açıklanmamıştır.

 

Proje Adı: Nevşehir Genç Kaşifler Bilim Eli
Başvuru Sahibi: NTSO
Hibe Program Adı: 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı 2. Çağrı Dönemi
Destek Miktarı: 250.000 TL
Projenin Amacı: Gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip,milli ve manevi değelerine bağlı, çevreye saygılı,bilgi ve özgüven sahibi, etkin girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslar arası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebileceği imkan ve zemini oluşturmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Başvuru Makamı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne sunulan proje sonuçları henüz açılanmamıştır.

 

Proje Adı: Ev Kadınlarının Çalışma Hayatına Kazandırılması
Başvuru Sahibi: Kapadokya Gelişim Derneği
Ortak: Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Hibe Programı Adı: Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı
Destek Miktarı: 120.000€
Projenin Amacı: Kadınların çalışma hayatına kazandırılarak bölgemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Projemiz dezavantajlı kesimde yer alan ev kadınlarına iş geliştirme uygulamalarının kazandırılmasıyla çalışma hayatına katılımlarını artırma amacını taşımaktadır.
Başvuru Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına sunulan proje kabul sonuçları henüz açıklanmamıştır.

 

Proje Adı: Girişimci Ol, Özgür Ol
Başvuru Sahibi: Nevşehir Hacı Beştaş Veli Üniversitesi Kariyer Kulübü
Ortak: TOBB İl Kadın Girişimciler ve Genç Girişimci Kurulları
Hibe Programı Adı: 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı 2. Çağrı Dönemi
Destek Miktarı: 94.845 TL
Projenin Amacı: Gençlere girişimcilik konusunda farkındalık yaratarak girişimciliğe yönlendirmek ve kendi işlerinin patronu olma konusunda yol göstermek.Üniversite-Sanayi işbirliğine artırmak, üniversireli işsiz sayısını azaltmak amaçlanmaktadır.
Başvuru Makamı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne sunulan proje kabul edilmemiştir.

 

 

DERGİLERİMİZ