Facebook English English
Nevşehir

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

 

Odamızın Bilişim Teknolojileri;

bilgisayarlarını, yazıcılarını ağlarını, modemlerini, internet ve web sistemlerini, telefon sistemlerini ve ilgili ekipmanı olduğu kadar yazılımı,

sahibi olduğu, yönettiği ya da elde tuttuğu herhangi bir muhafaza ortamında bulunan veri dosyalarını ya da dokümanları da içeren sistemlerden oluşur.

Odamız önümüzdeki 3 yıl içinde araştırma ve yönetsel fonksiyonlar için temel önemi olan bilgi iletişimi,

depolanması, işlenmesi ve güvenliği için yeni teknolojilerin kullanılarak oluşabilecek risklere karşı önlem almayı ve

sürdürülebilir bir sistem kurmayı politika olarak benimsemiştir.

 

DERGİLERİMİZ