ENDÜSTRİYEL TASARIM ENVANTERLERİ -
Facebook English English
Nevşehir

ENDÜSTRİYEL TASARIM ENVANTERLERİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM ENVANTERLERİ

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Türk Tasarım Danışma Konseyi'nin hazırladığı ve Kasım 2014'te yürürlüğe giren "Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)" Hedef 4, Faaliyet 1'de belirtilen "Türkiye'nin tasarım envanterinin hazırlanması" çalışması TOBB ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir.

Envanterin amacı, Türkiye'de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını araştırmaktır. Hazırlanacak envanter, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi'nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.

Bu doğrultuda; bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim veya pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlere, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketlere TOBB web sayfasındaki (www.tobb.org.tr) “Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız” adlı bölümden ulaşabilirsiniz.

 

DERGİLERİMİZ