Facebook English English
Nevşehir

TÜBİTAK Eureka Programı Çok Taraflı İşbirliği Çağrısı

Eureka Programı ile; KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması amacıyla, ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik  konu sınırlaması olmaksızın tüm teknoloji alanlarından Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

Ar-Ge faaliyetleri yürüten KOBİ’ler ve büyük işletmeler proje başvurunda bulunabilmektedir. Üniversiteler ve enstitüler projelere ortak ya da iştirakçi olarak yer alabilmektedir. Türkiye’den kuruluşlar 1509 - Tübitak Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenecektir. Hibe destek oranları KOBİ’ler için en fazla %75, büyük işletmeler için ise %60 olarak belirlenmiş olup, destek miktarı ve bütçe kısıtı konusunda üst limit bulunmamaktadır. İlk aşama için hazırlanacak elektronik başvuru formu en geç 15 Şubat 2013 tarihi saat 18:00’e kadar TÜBİTAK EUREKA Ofisi resmi          e-posta adresi olan eureka@tubitak.gov.tr e-posta adresine vejointrdcall@eurekanetwork.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için lütfen tıklayınız.

DERGİLERİMİZ