Türk Eximbank Yurtdışı Referans Banka Listesi Yayımlandı -
Facebook English English
Nevşehir

Türk Eximbank Yurtdışı Referans Banka Listesi Yayımlandı

Türk Eximbank’tan alınan yazı ile, Banka tarafından ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması hedefleri doğrultusunda son dönemde özellikle orta ve uzun vadeli kredi, garanti ve sigorta programlarına ağırlık verildiği belirtilmiştir.

Alıcı kredisi niteliğinde olan Ülke Kredileri Programı’na yönelik Ülke Limitleri Listesi’nin oluşturulmasında, 2012 yılında yeni bir yöntem uygulamaya koyulmuş olup, söz konusu uygulama ile ülkelere münferit limit tanınması uygulamasına son verilerek OECD tarafından sınıflandırılmış tüm ülkelere (Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore hariç) yer aldıkları OECD risk sınıflandırmasına göre azami limitler tanındığı, söz konusu limit bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılarak şeffaflık sağlandığı ifade edilmiştir.


2012 yılı ve sonrasına yönelik olarak belirlenen yeni strateji çerçevesinde, Ülke Kredisi Programları kapsamında, ülkelerde teminat olarak yalnızca devlet garanti mektubu kabul edilmesi uygulamasının terk edilerek, Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen bankalara da kredi açılması suretiyle, Ülke Kredi/Garanti Programına ivme kazandırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.


Bu çerçevede, limit tahsis edilmiş olan ülkelerin, Eximbank tarafından analizi yapılarak muteber bulunan kamu veya özel bankalarına kredi hattı açılması amacıyla, “Türk Eximbank Banka Değerlendirme Referans Banka Listesi” oluşturulduğu, söz konusu listenin bankaların güncellenen verilerinin yansıtılabilmesini teminen belirli aralıklarla gözden geçirilerek revize edileceği ifade edilmiştir.


Yazıda devamla, Türk Eximbank’ın borçlusu olacak söz konusu referans listesindeki bankalardan kredi başvurusu gelmesi halinde, işlemin özelliğine ve Bankanın başvuru anındaki finansal durumuna göre yapılacak analiz sonucunda limit tahsisi yapılabileceği bildirilmiştir.


Referans Banka Listesine ulaşmak için tıklayınız.

DERGİLERİMİZ