Facebook English English
Nevşehir

Güneydoğu Avrupa İş Forumu

Güneydoğu Avrupa Yatırım ve İş Fırsatları Forumu’nun 1 Mart 2013 tarihinde Toronto’da gerçekleşeceği bildirilmiştir. Forumda, Türkiye, Slovenya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk, Makendonya, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’daki spesifik yatırım ve iş fırsatları hakkında bilgilendirme ve dikkatleri bölgedeki projelere çekmenin hedeflendiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, Kamu-Özel ortaklığının da işleneceği bildirilen etkinlikte ayrıca enerji verimliliği, yenilebilir enerji, madencilik, altyapı, inşaat ve turizm konularının da gündeme getirileceği ifade edilmiştir. Söz konusu forumun mart ayı başlarında gerçekleştirilecek olan ve dünyanın en önemli madencilik konferans , yatırım ve ticaret fuarlarından biri olan PDAC 2013’ ün hemen
öncesinde ve bu etkinlikle bağlantılı şekilde gerçekleştirilecek olmasında etkinliğe ilgiyi arttırmanın amaçlandığı bildirilmiştir. Söz konusu Forum’a ilişkin detaylı bilgi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi (www.tobb.org.tr) Dış ekonomik ilişkiler dairesi sayfasındaki Yurtdışı Etkinlikler bölümü altında yer almaktadır.

DERGİLERİMİZ