Facebook English English
Nevşehir

Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Hibe Bilgilendirme ve Eğitimleri Günleri

Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere yapılacak mali yardımlar, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında tek çatı altında toplanmıştır. Beş bileşenden oluşan mali yardımların dördüncü bileşenini teşkil eden “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” bileşeninin uygulanmasından Bakanlığımız sorumlu olup, Bakanlığımız adına anılan bileşene ilişkin çalışmalar “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” (İKG OP) çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda İKG OP’nin İstihdam ÖncelikEkseni altında 1.2 no’lu Tedbiri kapsamında Kurumumuzun faydalanıcısı olduğu
“Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu” hibe teklif çağrısı 20.12.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Hibe programına ilişkin potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak, Ankara dahil olmak üzere 03-15 Ocak 2013 tarihleri arasında 11 ilimizde (Samsun, Kocaeli, Diyarbakır, Konya,
Rize, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Gaziantep, Mersin ve Ankara) Hibe bilgilendirme ve Eğitim günleri düzenlenecektir. Potansiyel katılımcılar http://kayit.ikg.gov.tr/info/gencistihdami adresinde yer alan elektronik kayıt formunu doldurmak suretiyle programa katılım sağlayabilecektir.DERGİLERİMİZ