Facebook English English
Nevşehir

SIRBİSTAN YENİ ÖZELLEŞTİRME KANUNU

SIRBİSTAN YENİ ÖZELLEŞTİRME KANUNU

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Sırbistan’da yeni Özelleştirme Kanunu’nun 2 Ağustos 2014 tarihinde Sırbistan Parlamentosu’nda kabul edildiği, 13 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ve kanuna göre, yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde Özelleştirme Ajansı tarafından ilgilenen firmaların beyanlarını sunmalarını teminen bir genel davet duyurusu yapılacağı ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devletine ait olan birçok şirketi özelleştirmek suretiyle özel sektöre devretme kararı almış ve bu hususta yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanacağı dile getirilmiştir.

Bahse konu eposta mesajında devamla, anılan duyurunun 15 Ağustos 2014 tarihinde yapıldığı, duyuruya http://priv.rs/public-invitation adresinden ulaşılabildiği, ilgilenen firmaların ilgilendiklerine dair beyanlarını sunmalarım için son tarihin 15 Eylül 2014olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu kanun ve kanuna dair özet sunum ile firma listesi TOBB internet sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında, Uluslararası İş İmkânları/ İhale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünde “Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” kısmında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

DERGİLERİMİZ