Facebook English English
Nevşehir

IRAK KRİZ MASASI ÇALIŞMALARI

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Irak’ta güvenlikli olmayan bölgelerde bulunan firmalarımızın, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye ettikleri belirtilerek, bu kapsamda herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir almak amacıyla güvenlikli olmayan bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere TOBB’a gönderilmesinin gerektiği bildirilmiştir. ​

Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli Basın Açıklamasında Musul, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarının geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir.

 

1.     Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Irak’ta son dönemde yaşanan olayların ülkemize etkilerini en aza indirmek, gelişmeleri yakından izleyerek kamuoyunu düzenli bir biçimde bilgilendirmek ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen Irak Kriz Masası çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı tarafından da katkı sağlandığı bildirilmektedir.

 

Ekonomi Bakanlığınca gönderilen, Irak’ta yatırımı olan firmalarımız tarafından doldurulması istenen “Irak’taki Türk Personele İlişkin Bilgi Formu”  Odamızdan temin edebilirsiniz.

 

2.    Diğer taraftan İrak’a yönelik ticari faaliyette bulunan firmalarımızın karşılaştıkları sorunların detaylıca tespit edilmesi ve ilgili mercilere ivedilikle aktarılması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın ihracatlarında karşılaştıkları sorunlar, lojistik ve taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler, siparişlerin iptal edilip edilmediği (iptal olması durumunda yıllık siparişin ne kadarına tekabül ettiği bilgisi), mal bedellerinin tahsilindeki sorunlar, hangi ürünlerde ihracatın azaldığı, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmalarımızın taahhütlerini gerçekleştirebilme durumları, hangi illerimizin/bölgelerimizin ne düzeyde etkilendiği ve benzeri hususlardaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

3.    Bilgilerinizi, yukarıda 2. Maddede belirtilen “Bilgi Formu” ile 3. Maddede  edinilecek bilgilerin Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, TOBB’a (E-posta: irak@tobb.org.tr , Faks: 0312 218 22 09) ivedilikle iletilmesinin teminini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

DERGİLERİMİZ