Facebook English English
Nevşehir

SRİ LANKA YATIRIM FORUMU

Değerli Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Notaya atfen, Kolombo’da 25 Eylül 2014 tarihinde konut geliştirme, turizm-otelcilik, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri, eğitim ve KOBİ’ler gibi alanlara ağırlık veren bir yatırım forumu düzenleneceği bildirilmekte ve anılan foruma ülkemizden de yatırımcıların davet edildiği ifade edilmektedir. 

Söz konusu foruma ilişkin bilgiler taslak program ve katılım formuna Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler’’ bölümünden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunarız.

DERGİLERİMİZ