Facebook English English
Nevşehir

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE DUYURU

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE DUYURU

Sayın Üyemiz,

14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332. maddesi ile anonim şirketlerin, 580. maddesi ile de limited şirketlerin sahip olmaları gereken en az sermaye tutarları belirlenmiştir. Buna göre, en az sermaye tutarının, anonim şirketler için 50.000 TL, limited şirketler için ise 10.000 TL olması öngörülmüştür.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ile Uygulama şekli Hakkında Kanunun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise “Anonim ve limited şirketler Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan kanunun 332 ve 580. maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi halde mezkur sürenin sonunda insifah etmiş sayılırlar.” denilmektedir.

Bu kapsamda; sermayesi 50.000 TL’nin altında olan anonim şirketler ile 10.000 TL’nin altında olan limited şirketlerin en geç 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini anılan tutarlara yükseltmeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler 14.02.2014 tarihinden sonra münfesih duruma düşeceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.

DERGİLERİMİZ