Facebook English English
Nevşehir

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALİ SULAR

Nevşehir İlimiz sınırlarında Jeotermal Arama ruhsat sahalarının terk,iptal vb.nedenler ile düşmesi sonucu;Düşen sahaların 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minerali Sular Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, ilan metni ekte sunulmuştur.

Haber Resimleri

DERGİLERİMİZ