Facebook English English
Nevşehir

OECD RÜŞVETİ ÖNLEME SÖZLEŞMESİ

OECD RÜŞVETİ ÖNLEME SÖZLEŞMESİ

Sayın Üyemiz,

Ülkemiz, üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu “Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” kapsamında, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi, tespiti, yargılanması ve cezalandırılması hususunda yasal mevzuatın oluşturulması, etkin biçimde uygulanması ve farkındalık oluşturulması konularında uluslararası düzeyde taraf konumundadır.

Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi, vaat veya teklifinde bulunulması ile yabancı kamu görevlisinin kendisine veya göstereceği bir başka gerçek ve tüzel kişiye menfaat sağlaması yönünde talepte bulunması, menfaat teklifi ve menfaati kabul etmesi suç sayılmaktadır. Bir yabancı ülkede ticaret, yatırım veya iş alma hususunda rüşvetin bir araç olarak kullanılması o ülkede adil rekabet koşullarının varlığını olanaksız kılmaktadır. Bu durum ülkelerin iç hukuklarında rüşvetle mücadele için aldıkları tedbirlerin yanı sıra, kendi firma ve vatandaşlarının yurtdışındaki rüşvet eylemlerini de suç sayarak önlemelerini gerekli kılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

DERGİLERİMİZ