Facebook English English
Nevşehir

2014 MALİ DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI HK.

2014 MALİ DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI HK.

Sayın Üyemiz,

 TR71/14/SRE Sektörel Rekabet Edebilirlik 2014 Mali Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Sektörel Rekabet Edebilirlik 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. 

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamını www.ahika.gov.tr internet sitesinden temin edebilirsiniz.

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi 21 Mart 2014 Saat: 17:00 olup Matbu Proje Dosyası için Son Teslim Tarihi 28 Mart 2014 Saat:17:00’ye kadar yapılabilir.

Mali Destek Programı tanıtım toplantıları aşağıdaki program dahilinde gerçekleştirilecektir.

İl

Toplantı Yeri

Saat

Tarih

Kırşehir

Kırşehir TSO Toplantı Salonu

14:00

09.01.2014

Kırıkkale

Kırıkkale Kültür Merkezi

14:30

10.01.2014

Niğde

Niğde OSB Top. Salonu

14:00

13.01.2014

Aksaray

Aksaray Kültür Merkezi

14:00

14.01.2014

Nevşehir

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi

14:00

15.01.2014
 

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

Program Özeti

 

   Programın Adı:  

 

Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı 

 

 

 

   Programın Amacı: 

Alt Bölgelerde gelişimi öngörülen sektörlerin yaygınlaştırılması

ve güçlendirilmesi yoluyla yaratılan katma değerin ve rekabetçiliğin

artırılması

 

 

 

 

 

   Program Öncelikleri:

1. Ar-Ge ve/veya inovasyona dayalı yatırımlar ile üretim/

hizmet kalitesinin artırılması

2. Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ile temiz üretime

geçiş ve üretimde verimliliğin artırılması

3. İşletmelerin pazarlama, markalaşma, insan kaynakları,

kalite sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

   Programın Toplam Bütçesi:

10.000.000,00 TL 

   Proje Başına Mali Destek Tutarı:

Asgari:75.000,00 TL

Azami: 350.000,00 TL 

   Proje Başına Mali Destek Oranı :

Asgari: % 20 (yüzde yirmi)

Azami: % 50 (yüzde elli) 

 

 

 

   Bütçe Kısıtları:

1- Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla

küçük ölçekli yapım işleri öngörülen Ajans destek tutarının

%30’unu (yüzde otuz) geçemez.

2- Uygun dolaylı maliyetler projenin toplam uygun maliyetlerinin %1’ini (yüzde bir) geçemez.

 

   Proje Süresi:

    Asgari: 6 Ay

        Azami: 9 Ay

   Uygun Başvuru Sahipleri:

  KOBİ tanımına uyan işletmeler1

   İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

  21 Mart 2014 Saat: 17:00

 

   Matbu Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

  28 Mart 2014 Saat: 17:00

 

 

DERGİLERİMİZ