Facebook English English
Nevşehir

Gıda İşletme Kayıt Belgesi Duyurusu

Gıda İşletme Kayıt Belgesi Duyurusu

 

Sayın Üyemiz,

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte “Kar amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen; gıdaların üretildiği, muhafaza edildiği, depolandığı, dağıtıldığı, nakledildiği, satıldığı, servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler” gıda işletmesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda bünyenizde bulunan gıda işletmelerinin ekteki beyannameyi doldurarak bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ilgili kanun gereğince kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

EK: İşletme Kayıt Belgesi Başvuru Ve Beyannamesi

DERGİLERİMİZ