Facebook English English
Nevşehir

AB Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi

Türk ve AB üyesi ülke firmalarının Mısır, Tunus ve Filistin’ de birlikte iş yapma imkânını sağlamayı amaçlayan “Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi”  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa birliği Türkiye Delegasyonu tarafından geliştirilmiştir. Bu girişime yön vermek üzere, üçlü işbirliğine konu olacak sektörlerin belirlenmesine dönük bir fizibilite çalışması Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir. Fizibilite çalışması ışığında seçilen ülkelere göre aşağıdaki değer zincirleri belirlenmiştir.

Mısır: Ulaştırma ve Lojistik, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Bayilik ve alışveriş Merkezleri, Su Ürünleri, Süt Ürünleri, turizm ve ilgili olabilecek diğer iş alanları

 Tunus: Yenilebilir enerji uygulamaları, Turizm, elektro-mekanik, Gıda&Tarım Ürünleri (Zeytin ve Zeytinyağı) ve ilgili olabilecek diğer iş alanları

 Filistin : Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Gıda&İçecekler, İnşaat Malzemeleri, Plastik, Hazır Giyim ve Cenin Organize Sanayi Bölgesi ve ilgili olabilecek diğer iş alanları

“Avrupa Birliği-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi” çerçevesinde 20-23 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya’da Türk ve AB firmalarını bir araya getirecek bir eşleştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Antalya’daki etkinlikte ayrıca, Mısır, Tunus ve Filistin’ de yatırım ve iş yapma ortamı konularını içeren “Atölye Çalışmaları “ gerçekleştirilecektir.

Antalya’ daki Türk ve AB firmaları arasında sağlanacak eşleşmeyi, Mısır, Tunus ve Filistin’de gerçekleştirilecek üçlü iş görüşmeleri takip edecektir.

“Avrupa Birliği-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi” ne iştirak etmek isteyen firmaların  http://businessbridges.tobb.org.tr adresinde yer alan müracaat formunu 16 Aralık 2012 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Müracaat eden firmalar arasında Antalya’daki etkinliğe davet edilecekler, müracaat formundaki bilgiler çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı, TOBB ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin oluşturacağı bir Çalışma Grubu tarafından değerlendirilerek, sonuçlar ile Antalya’daki etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi firmalara iletilecektir.    

DERGİLERİMİZ