Facebook English English
Nevşehir

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAZİ TAHSİSLERİ HK.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Geçici 9. Maddesinin 4. Fıkrasında ön görülen, Organize Sanayi Bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin süre iki yıl uzatılmıştır.

DERGİLERİMİZ