Facebook English English
Nevşehir

CIBUTİ HEYETİ İLE TOPLANTI

24-26 Eylül tarihlerinde ülkemizi ziyarete gelecek olan Cibuti Cumhuriyeti Ekonomi ve Finans Bakanı Sayın Ilyas Moussa Dawaleh ve beraberindeki heyet ile 26 Eylül 2013 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında, İstanbul TOBB Plaza’da bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Doğu Afrika bölgesinde, Kızıl Deniz ile Aden Körfezine kıyısı ve konumu bakımından stratejik öneme sahip olan Cibuti’nin, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) gibi pekçok topluluğa üyeliği ve Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında ABD’ye vergisiz ihracat imkânı mevcuttur. African Economic Outlook kuruluşu, Cibuti’yi hizmet sektörüne dayalı ekonomisi ile Afrika’nın ticaret üssü ve dış ticaret bölgesi olarak nitelendirmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre 2013 yılında GSYİH’sı %6,7 büyüme kaydedecek olan Cibuti’nin yıllık büyüme oranının 2017’ye kadar %5 seviyesinin üzerinde kalması beklenmektedir.

Cibuti ayrıca, deniz taşımacılığı alanında da ana merkez konumundadır. Dünyanın ticari deniz taşımacılığının %65’i Cibuti sularından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, lojistik sektörü ülkenin ekonomik geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki diğer ülkeler gibi, 85 milyon nüfuslu Etiyopya da dünya ile ticaretinde ihtiyacı olan taşımacılık hizmetleri konusunda komşusu Cibuti’nin liman hizmetlerini kullanmaktadır. Cibuti’deki Dolareh Limanı’ndan yapılan taşımacılığın yaklaşık %70’inin Etiyopya’dan gelmesi iki ülkenin birbirlerine ne derece bağlı olduklarını göstermektedir. Cibuti’deki liman hizmetlerinden yararlanan bir başka ülke ise Güney Sudan’dır. 2012 yılının Şubat ayında Cibuti, Etiyopya ve Güney Sudan arasında petrol taşıma hattı oluşturmak amacıyla üçlü Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Enerji, jeotermal, rafineri, konut, inşaat malzemeleri, ulaşım (liman hizmetleri, demiryolu, karayolu), telekomünikasyon, tarım, balıkçılık, madencilik, bankacılık, sağlık (hastane, sigorta), turizm (otelcilik), serbest bölgeler ve deniz suyu arıtma tesisleri alanlarında da pek çok yatırım fırsatı bulunmaktadır. Afrika kıtasında son zamanlarda ön plana çıkan projelerden bir diğeri de Cibuti ile Etiyopya arasında oluşturulması planlanan demiryolu projesidir. Etiyopya’ya ulaşım genellikle Cibuti limanı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, Cibuti’deki Tadjourah Limanı ile Etiyopya arasında kurulacak olan demiryolu hattının ekonomiye katkısı büyük olacaktır. Bununla beraber, Cibuti’de Serbest Bölgelerin kurulması da gündemdedir. Bütün bu projeler kapsamında oluşacak iş fırsatlarından ve Cibuti Serbest Ticaret Bölgesi’nde yapılması planlanan tesis projelerinden Türk firmalarının sağlanacak özel teşvikler ile yararlanmaları söz konusudur.

Bu kapsamda, hem Cibuti’de hem de Etiyopya’da iş yapan veya yapmayı düşünen firmalarımızın bölgedeki iş fırsatları ve ortamı hakkında bilgilenme fırsatı bulacağı sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin odamızdan temin edilebilecek katılım formunun doldurularak 25 Eylül 2013 Çarşamba gününe kadar DEİK’e (Görkem Karabeyoğlu; Tel: 0 212 339 50 61; E-mail: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

DERGİLERİMİZ