Facebook English English
Nevşehir

FİLİSTİN İÇİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI

FİLİSTİN İÇİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) koordinasyonunda Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesi için gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlatılmıştır.

Dost ve kardeş Filistin halkının içinde bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine yönelik başlatılan bu yardım kampanyası Ülkemiz genelinde halen devam etmekte olup, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasının amacına ulaşması için, İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlar ile meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vakıf ve dernekler yardım faaliyetlerini devam ettirmektedir.

DERGİLERİMİZ