Facebook English English
Nevşehir

KOBİGEL DESTEK PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KOBİGEL DESTEK PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayi ve yazılım sektörlerine yönelik “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” başlığında Proje Teklif Çağrısı yürürlüğe girmiştir. Proje çağrısı kapsamında işletme başına 300.000TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.


İlimizde bahse konu proje çağrısına başvuru yapabilecek 5 sektör ve NACE kodları 27 Mart 2018 tarihinde paydaş kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen KOBİGEL Programı İl Çalıştayında;


NACE 23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı,
NACE10- Gıda ürünlerinin imalatı,
NACE 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
NACE 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
NACE 25- Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı olarak belirlenmiştir.


Belirlenen 5 sektöre ek olarak;
NACE 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
NACE 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
NACE 30.3 – Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
NACE 62- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.


Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veritabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Proje Teklif Çağrısı başvuru tarihleri 24 Nisan -22 Haziran 2018 (60 gün) olarak belirlenmiştir. İşletmeler www.turkiye.gov.tr adresinden Proje Başvuru Formu’nu doldurarak 22 Haziran 2018 tarihi saat 23:59’a kadar sistem üzerinden başvurularını onaylayabilecek ve program hakkında detaylı bilgi için Proje Teklif Çağrısı metnine www.kosgeb.gov.tr adresinden erişebilecektir.


Proje çağrısına ilişkin 08.05.2018 saat 14:00 tarihinde KOSGEB Nevşehir Müdürlüğü binasında ayrıntılı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

 

DERGİLERİMİZ