Facebook English English
Nevşehir

İHRACAT BELGELERİNDE YENİ DÖNEM

İHRACAT BELGELERİNDE YENİ DÖNEM

Dolaşım Ve Menşe Belgeleri Elektronik Ortamda Düzenlenecek

 

TOBB’dan gelen 20.04.2018 tarih 0412/6355 sayılı yazıda; A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususunda başlatılan çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bir uygulama takvimi hazırlandığı belirtilmiştir.

Buna göre; 

.        A.TR Dolaşım Belgesi özelinde söz konusu sistemin ilk pilot uygulaması, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2018 tarihinde başlatılacaktır.

·        A.TR Dolaşım Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 14 MAYIS 2018 tarihinde,

·        EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesi, D-8 ve İran Menşe İspat Belgesi ile Malezya Menşe Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 28 MAYIS 2018tarihinde,

·        Gümrük idareleri tarafından vize işlemi yapılmayan Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve Basitleştirilmiş A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 TEMMUZ 2018 tarihinde geçileceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu yazıda, sistemin yukarıda planlanan tarihlerde yürürlüğe gireceğinin planlanmakta olduğu bildirilerek, henüz temin etmemiş ihracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerin “ivedilikle” elektronik imza almaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.  

 

DERGİLERİMİZ