Facebook English English
Nevşehir

AB Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen bir yazıda; Türk ve AB üyesi ülke firmalarına Mısır, Tunus ve Filistin’de birlikte iş yapma imkanı sağlamayı amaçlayan “Avrupa Birliği-Türkiye Küresel İş
Köprüleri Girişimi” TOBB, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından geliştirildiği belirtilmekte olup bu girişime yön vermek üzere üçlü işbirliğine konu olacak sektörlerin belirlemesine dönük bir
fizibilite çalışmasının Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) tarafından gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca, 26-27 Mayıs 2013 tarihleri arasında Mısır’da, 11-12 Haziran 2013 tarihleri arasında ise Tunus’da AB ve Türk firmaları ile üçüncü ülke firmalarına yönelik iş bağlantısı kurma ve eşleştirme etkinliklerinin düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilerek, “Avrupa Birliği-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi”ne iştirak etmek isteyen firmaların http://businessbridges.tobb.org.tr/ adresinde yer alan müracaat formunu 30 nisan 2013 tarihine kadar doldurması gerektiği belirtilmektedir. Gerçekleştirilen fizibilite çalışması ışığında belirlenen değer zincirleri: -Mısır: Ulaştırma ve Lojistik, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Bayilik ve Alışveriş Merkezleri, İnşaat Malzemeleri, Gıda & İçecekler -Tunus : Yenilenebilir Enerji Uygulamaları, Turizm, Elektro-mekanik, Gıda & İçecekler -Filistin : Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Gıda & İçecekler, İnşaat Malzemeleri, Bayilik ve Alışveriş Merkezleri ve Tekstil.

DERGİLERİMİZ