Facebook English English
Nevşehir

Araçların Boyut Ölçüm Toleransı

8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve
Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmelik”in 5 inci maddesinde araçların azami yüksekliklerinin 4 metre olacağı, 8 inci maddesinde ise boyut ölçüm toleransının, araçlar için belirlenen boyutların %2’si olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelikte belirtilen boyut ölçüm toleransının, uluslar arası taşımalarda kullanılan high cube konteyner taşımacılığında yeniden değerlendirilmesi konusunda TOBB tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Konu hakkında ilgili Bakanlık tarafından yayınlanan 7/3/2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendinde yer alan
gabari ile hükmün, konteyner taşıyan araçlar ile araç taşımak amacıyla özel olarak imal edilmiş araçların yaptıkları taşımalar için sözkonusu taşımaları yapan araçların gerekli teknik dönüşümüne imkan vermek üzere 1/7/2014 tarihine kadar uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

DERGİLERİMİZ