Facebook English English
Nevşehir

İSO ÇEVRE ÖDÜLLERİ

İSO ÇEVRE ÖDÜLLERİ


Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası'ndan alınan yazıda; “İSO Çevre Ödülleri” 2018'in ikinci çeyreğinde törenle sahiplerini bulacaktır.

İstanbul Sanayi Odası üyesi şartı aranmaksızın sanayi vasfı taşıyan firmaların katılabileceği ödüller kapsamında; 2015, 2016 ve 2017 yıllarında başlamış, sürdürülmekte olan veya üretim ve uygulaması gerçekleştirilmiş "inovatif çevre dostu ürün", "çevre dostu uygulama" ile "çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi çalışmaları" kategorilerinde; KOBİ ve Büyük Ölçekli olmak üzere ayrı ayrı ödül verilecektir.

Toplumun tüm kesimlerinde çevre ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak için İSO Çevre Ödülleri'ne firmaların yanı sıra akademisyenler çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki akademik çalışmaları, Odalarımız da dahil tüm kurum ve kuruluşlar (kamu kuruluşları, belediyeler. sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, üniversiteler, okullar, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalar) da çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçmiş proje ve uygulamaları ile "Özel Kategoriler" kapsamında başvuruda bulunabilecektir.

Son başvuru tarihinin 16 Mart 2018 olduğu ödüllere ilişkin detaylı bilgilere “http://www.iso.org.tr/iso-cevre-odulleri” link adresinden ulaşılabileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

DERGİLERİMİZ