Facebook English English
Nevşehir

GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP)

GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP)

TOBB’ den alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın elektronik postasına atfen; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.

Söz konusu  program  hakkındaki   detaylı   bilgi   Gümrük   ve   Ticaret Bakanlığı'nın https://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-getapp   adresinden temin edilebilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bilgi notu ekte  sunulmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

BİLGİ NOTU..

 

DERGİLERİMİZ