Facebook English English
Nevşehir

KKD TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

KKD TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanmakta olan %50 Hibe Destekli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 12. Etap Tebliği 13 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Tebliğ No:2017/22) Müracaat süresi 90 gün olup, 11 Aralık 2017 Pazartesi gününe kadardır. Proje dosyası hazırlama esas ve usulleri www.tarim.gov.tr veya nevsehir.tarim.gov.tr adresinde KKD Uygulama Rehberi içerisinde mevcuttur.

 

Tebliğ için tıklayınız.

DERGİLERİMİZ