Facebook English English
Nevşehir

SANAYİ SİCİL BELGESİ

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; 01 Temmuz 2017 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler ve eklenen geçici madde hakkında Bakanlık, Sanayi Genel Müdürlüğünün yazısı ekte sunulmuştur.

 

 

Ekte Sunulan Yazı İçin Tıklayınız

DERGİLERİMİZ