Facebook English English
Nevşehir

JEOTERMAL ALAN İHALESİ

JEOTERMAL ALAN İHALESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce jeotermal enerjiye yönelik olarak arama-araştırma ve sondaj çalışmaları yapılarak, Ülkemizde bilinen jeotermal sahaların birçoğunun ortaya çıkarılması sağlanmıştır. 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığını tespit ettiği alanları ihale etmektedir.

Bu kapsam da ilimiz dahilinde bulunan Nevşehir-Kozaklı-Karahasanlı ve Nevşehir-Kozaklı-Özce ruhsatlı jeotermal alanları için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılmış olup, son teklif verme tarihi 13.06.2017 saat 11:00’dir. Bahse konu alanlara ait bilgiler aşağıda verilmiştir. İhale ilan metni ise 24.05.2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi Gazete ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmıştır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Haber Resimleri

DERGİLERİMİZ