BRUNEİ İŞ ADAMLARI VE TEKNİK HEYET ZİYARETİ -
Facebook English English
Nevşehir

BRUNEİ İŞ ADAMLARI VE TEKNİK HEYET ZİYARETİ

BRUNEİ İŞ ADAMLARI VE TEKNİK HEYET ZİYARETİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan TOBB’ne gelen yazıda, ülkemizden Brunei’ye yaş meyve sebze ihracatı ve tarım alanında olabilecek diğer işbirliği projelerini görüşmek amacıyla, Brunei’ye teknik ziyaret gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu ziyarette, tarımsal alanda ortak girişim şirketi kurulması imkanı ile Türk tarım ürünlerinin Güneydoğu ve Doğu Asya’ya ihraç edilmesinde, Brunei’yi Türk ürünleri için ticaret ve aktarma (trans-shipment) merkezi haline getirme potansiyel konularının da ele alınabileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Burnei heyet üyelerinin saptanmasını teminen, heyette yer alacak özel sektör temsilcilerinin faaliyet alanlarına ilişkin bilgi talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ziyarete iştirak etmek isteyecek özel sektör temsilcilerinin isim, iletişim bilgileri ve faaliyet alanlarına dair bilgilerin 25 Kasım 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar öncelikle e-posta ile dispazar@tarim.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

DERGİLERİMİZ