KONTEYNER TAŞIMACILIĞI HAKLARI -
Facebook English English
Nevşehir

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI HAKLARI

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI HAKLARI

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinden TOBB’ne intikal eden yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” çerçevesinde, denizyoluyla konteyner ihracat taşımalarında gerçekleştirilecek konteyner brüt ağırlığını tartım ve beyanı işlemlerinde izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin ihracatçı ve dış ticaret firmalarına yol gösterici dokümanlar “Konteyner Tartım Rehberi” ile “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Örneği” hazırlandığı belirtilerek, anılan belgelerin üyelerimize dağıtılması talep edilmektedir.

Anılan dernek tarafından hazırlanan “Konteyner Tartımı Rehberi-İhracatçılar İçin” isimli dokümana http://www.utikad.org.tr/db/files/UTIKADKonteynerTartimRehberi-IhracatcilarIcin.pdf adresinden, “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Formu (DBAB)” isimli dokümana http://www.utikad.org.tr/db/files/Dogrulanmis_Brut_Agirlik_Belgesi_(DBAB).docx adresinden ulaşım sağlanabilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

DERGİLERİMİZ