“İNDİRİMLİ K1*-K2* YETKİ BELGELERİNE BİR İNDİRİM DAHA” -
Facebook English English
Nevşehir

“İNDİRİMLİ K1*-K2* YETKİ BELGELERİNE BİR İNDİRİM DAHA”

“İNDİRİMLİ K1*-K2* YETKİ BELGELERİNE BİR İNDİRİM DAHA”

NTSO Genel Sekreteri İ. Hakkı AYDOĞAN, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belge sahipleri lehine önemli değişiklikler gerçekleştirilerek toplam ağırlığı 3 bin 500 kg.ı geçmeyen araçlar için düzenlenen K1* ve K2*türündeki yetki belgelerinde indirime gidildiğini açıkladı.

Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte olan ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da 2005 yılından bu yana verilen K türü yetki belgeleri sahiplerinin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalarının her zaman devam ettiğini açıklayan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İ. Hakkı AYDOĞAN, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”ndeyapılan değişiklikle toplam ağırlığı 3 bin 500 kg.ı geçmeyen kamyonet türü araçlarla kendi esas iştigal konusu ile ilgili yük ve eşya taşıyan ve yinetoplam ağırlığı 3.500 kg.ı geçmeyen kamyonet türü araçlarla şehir işi eşya taşımacılığı yapan işletmelerin almak zorunda olduğu K1* ve K2* türü yetki belgelerinde yüzde 75 olan indirim oranının  yüzde90 olarak yeniden belirlendiğinisöyledi.

Oda üyelerinin büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren gerek ticari ve gerekse ticari olmayan yük ve eşya taşımalarını kapsayan K türü yetki belgelerinin düzenlenmesinde öncü Odalar arasında yer alan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi tarafından, belge sahiplerinin mevzuatla ilgili sorunlarının TOBB ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na düzenli olarak iletildiğini ifade eden İ. Hakkı AYDOĞAN; “Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hakkında belge sahiplerinin yeterli bilgilerinin olmaması nedeniyle bugüne kadar çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Üyelerimizden bizlere akseden sorunların çözümü amacıyla gerek Birliğimize ve gerekse Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na, yaşanılan sorunları sık sık aktararak, sorunların asgariye indirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını talep ettik. Son olarak yapılan yönetmelik değişikliği ile toplam ağırlığı 3 bin 500 kg.ı geçmeyen kamyonet türü araçlarla yapılacak taşımalar için alınması gereken K1* ve K2* türü yetki belgeleri bundan sonra normal belge ücreti üzerinden yüzde 90 indirimli olarak verilecektir.”dedi.

DERGİLERİMİZ