Ntso’dan İşsağlığı Ve Güvenliği Uyarısı -
Facebook English English
Nevşehir

Ntso’dan İşsağlığı Ve Güvenliği Uyarısı

NTSO’DAN İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYARISI

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ERTELEME 1 OCAK’TA SONA ERİYOR”

 

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı bir açıklama da kamu kurumları ile, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun erteleme süresinin 01.01.2014 tarihinde sona erdiği bildirildi.

 Buna göre 01.01.2014 tarihi itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinin iş güvenlik uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacak.

Konuyla ilgili Nevşehir Ticaret ve sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 tarihinde kabul edilmiş ve 6, 7 ve 8. Maddeleri hariç genel olarak 01/01/2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte üyelerimizin cezalı duruma düşmemeleri için kanunda belirtilen ödevleri belirtilen zaman dilimleri içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ

Kanun iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile ilgili olarak işçi sayısı ve tehlike sınıfı doğrultusunda sınıflama yapmaktadır. Buna göre;

-   50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini sigortalı olarak bünyesinde bulundurmak veya yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimlerinden               (söz konusu yetkilendirilmiş firmalarahttp://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari linkinden ulaşılabilir) hizmet alınması zorunluluğu 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

-    TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6311 sayılı yasanın bazı maddelerinin yürürlüğü ertelenmiştir. Erteleme ile iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞ YERLERİ İÇİN 01.07.2016 TARİHİNE, 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞ YERLERİ İÇİN 01.01.2014 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

 

İŞ YERLERİNİN DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belirtilen ertelemeye rağmen işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yerinde uygulamakla yükümlü olduğu aşağıda belirtilen diğer yükümlülüklerin ötelenmesi söz konusu değil. Devam eden yükümlülükler şöyle:

-          “Kanunun 10’uncu maddesiyle hükme bağlanan, iş yerlerinde risk değerlendirmesi çalışması yapılması,

-          Kanunun 11’inci maddesiyle hükme bağlanan, acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,

-          Kanunun 12’nci maddesi ile hükme bağlanan tahliye planının yapılması,

-          Kanunun 14’üncü maddesi ile hükme bağlanan iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,

-          Kanunun 15’inci maddesi ile hükme bağlanan sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,

-          Kanunun 16’ıncı maddesi ile hükme bağlanan çalışanların bilgilendirilmesi, kanunun 17’inci maddesi ile hükme bağlanan çalışanların eğitimi,

-          Kanunun 18’inci maddesi ile hükme bağlanan çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,

-          Kanunun 20’nci maddesi ile hükme bağlanan çalışan temsilcilerinin belirlenmesi.”

Üyelerimiz, iş yerinde yukarıdaki önlemlerin alınmasını, yönetmelikler çerçevesinde bazılarını kendisi sağlayabileceği gibi dışarıdan profesyonel yardım alarak da bu hükümleri gerçekleştirebiliyor.

RİSK ANALİZİ, ACİL EYLEM PLANI VE EĞİTİMLER;

Yürürlüğe giren maddeler itibari ile sigortalı işçi sayısı ne olursa olsun işçi çalıştıran üyelerimizin Risk Analizi, Acil Eylem Planı ve Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi konularını tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu yükümlülük 01/01/2013 tarihi itibari ile başlamış bulunmaktadır.

 Risk analizi, acil eylem planı ve eğitim konularında üyelerimizin, bu işlemleri gerçekleştiren firmalar ile yapacağı sözleşmelerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;

 -          Öncelikle işletmenizin NACE(faaliyet kodu) kodu kapsamında tehlike sınıfınızın belirlenmesi gerekmektedir.

-          Analiz ve planları yapacak firmaların mutlaka işyerlerine gelerek, işletmenin özelliklerini ayrıntılı biçimde incelemeleri gerekmektedir. Masa başında, işyerini inceleme yapılmadan hazırlanan analizler başkaca cezaların önüne geçemeyecektir.

-          Anlaşma yapılan firmalar ile mutlaka sözleşme yapılmalı, mümkün olduğu kadar peşinat verilmemelidir. Ödemeler anlaşma sağlanan konuların tamamlanması ile birlikte ilgili firmalara fatura karşılığı yapılmalıdır.

-          Hazırlatılan risk analizleri;   az tehlikeli işletmeler için 6 yıl, tehlikeli işletmeler için 4 yıl, çok tehlikeli işletmeleri için ise 2 yıl süre ile geçerlidir. Bu süreler içerisinde işletmelerinize alınacak makine ve ekipmanlar risk analizinin yenilenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda anlaşma koşullarının görüşülmesinde bu konuda ek ücret talep etmeyen firmaların tercih edilmesinde fayda bulunmaktadır. Aynı husus işe yeni başlayan işçilerin temel eğitimlerinin verilmesi noktasında da geçerlidir.

DERGİLERİMİZ