Facebook English English
Nevşehir

NTSO ÇEVRE İZİN LİSANSLARI KONUSUNDA ÜYELERİNİ UYARDI

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası  Çevre İzin ve Lisansı alarak faaliyet göstermekle yükümlü olan üyelerini uyardı.

NTSO Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklama ile  29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar” hakkında  yönetmeliğin Ek-1 Ve Ek-2 listelerinde yer alan imalat yapan tüm işletmelerin  Çevre  izin ve Lisansı alarak faaliyetlerine devam etme zorunluluğunun getirildiğini belirtti.

NTSO’dan yapılan yazılı açıklama da “Nevşehir’de çevre izin ve lisansı alarak faaliyetlerine devam etme zorunluluğu bulunan tesislerin 31.12.2013 tarihine kadar geçici faaliyet belgelerini yada  izin, lisans belgelerini almaları gerekmektedir.  Bu tür faaliyet gösteren tesislerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idari ve adli cezalar almaması için İl Çevre Müdürlüğü’ne müracaatları gerekmektedir.” Dendi.

DERGİLERİMİZ