Facebook English English
Nevşehir

ÖNEMLİ DUYURU

Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü birimimizce , 30.12.2012 tarihinde yayınlanan tebliğ uyarınca; Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine ilişkin işlemlere müdürlüğümüzce başlanmıştır.

Anılan tebliğ uyarınca; Müdürlüğümüz kayıtlarımızın tetkiki neticesinde tebliğde belirlenen şartları sağlayan Anonim, Limitet şirketler ve kooperatiflerin en son tescilli adresleri ve yetkililerine yapılacak ihtar ile şirketin ya da kooperatifin tasfiyeye sokulması talep edilecek.

Şirket ya da kooperatifin tescilli adresine ve yetkililerine yapılan ihtar, aynı gün itibari ile ticaret sicil gazetesine gönderilecek ve ihtar yapılan şirket ve kooperatif listesi odamız internet sitesinde koyulacaktır.

Yapılan ihtara cevap vermeyerek şirket ya da kooperatifi tasfiyeye sokmayanların ünvanları ticaret sicilden re’sen silinecektir.

Odamızca belirlenecek olan şirket ve kooperatiflerin haricinde, anılan tebliğe göre  münfesih duruma düşmüş olan şirket yada kooperatiflerin, devam eden davalarının olmadığını gösterir evraklar ile birlikte müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

DERGİLERİMİZ