Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler gerçekleştirildi -
Facebook English English
Nevşehir

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler gerçekleştirildi

NTSO Başkanı M. Arif Parmaksız, gerçekleştirdikleri girişimler neticesinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belge sahipleri lehine önemli değişiklikler gerçekleştirilerek iptal olan K türü yetki belgelerinin yenilenmesi için bir fırsat tanındığını açıkladı.

 

Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte olan ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da 2005 yılından bu yana verilmekte olan K türü yetki belgeleri sahiplerinin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalarının her zaman devam ettiğini açıklayan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif PARMAKSIZ, 23 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile K türü yetki belgesi sahipleri lehine önemli değişikliklerin yapıldığını söyledi.

Oda üyelerinin büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren gerek ticari ve gerekse ticari olmayan yük ve eşya taşımalarını kapsayan K türü yetki belgelerinin düzenlenmesinde öncü Odalar arasında yer alan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak, belge sahiplerinin mevzuatla ilgili sorunlarının TOBB ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na düzenli olarak iletildiğini ifade eden M. Arif PARMAKSIZ; “Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hakkında belge sahiplerinin yeterli bilgilerinin olmaması nedeniyle bugüne kadar çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Üyelerimizden bizlere akseden sorunların çözümü amacıyla gerek Birliğimize ve gerekse Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na, TOBB’daki görevim ve sürekli Ankara’da bulunmam hasebiyle, yaşanılan sorunları sık sık aktararak, sorunların asgariye indirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını talep ettik. Bugüne kadar farklı zamanlarda gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerine ilave olarak, özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanılan belge yenileme sürelerinin aşılması sonucu ortaya çıkan belge iptallerinin telafisine yönelik bir değişiklik gerçekleştirilmiş bulunulmaktadır.”dedi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında alına K türü yetki belgelerinin geçerlilik sürelerinin 5 yıl olduğuna dikkat çeken Parmaksız, özellikle 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen belge yenileme işlemlerinde bazı belge sahiplerinin yenileme için kanuni süreleri geçirdiklerini hatırlatarak, yapılan yönetmelik değişikliği ile belgesini yeniletmemiş ve belgeleri iptal edilmiş belge sahiplerinin 30 Nisan 2014 tarihine kadar Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na müracaat ederek geçerli belge ücretinin yüzde 25’inin ödenmesi ve mevzuatın gerektirdiği şartların sağlanması kaydıyla belge yenileme işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Parmaksız ayrıca, yönetmelik değişikliği ile 90 gün olan belge yenileme süresinin 270 güne, 90 gün olan asgari kapasite tamamlama süresinin vize süresi boyunca 540 güne çıkartılmış olduğunu ve K1 belgesi sahibi gerçek kişilerde 35 ton olan asgari kapasite şartının 30 tona düşürüldüğünü de müjdeledi.

 

DERGİLERİMİZ