ÖNEMLİ DUYURU -
Facebook English English
Nevşehir

ÖNEMLİ DUYURU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ticari defterlerle ilgili yeni düzenlemeler öngörülmüştür.

                Ticari defterler tutma yükümlülüğü ve tutulması gerekli defterler Kanunun 64. Maddesinde belirtilmiştir.

                Anılan kanunun 64. Maddesinin 3. Fıkrası önceki TTK dan farklı olarak, Yevmiye defterleri ile Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin 3. Ayının sonuna kadar notere yaptıracağı belirtilmiş ve bu hükme aykırı hareket edenlerin 562. Maddenin 1. Fıkrası ( c ) bendi gereği  4.000 TL idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

                Öte yandan 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı  Resmi Gazete de  yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul ve Esasları Hakkında ki Yönetmeliğin Geçici 2’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanacak İç Yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurulda onaya sunulması zorunluluğu vardır.

                Üyelerimize önemle duyurulur. 

DERGİLERİMİZ