İş Konseyleri -
Facebook English English
Nevşehir

İş Konseyleri

İlgide kayıtlı yazıda; Türkiye ile Ekvator Ginesi ve Senegal arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin,
ülkemiz ile ilgili ülkeler arasında iş konseyleri kurulması halinde, daha etkin şekilde geliştirilebileceği düşünüldüğü bildirilerek, kurulması planlanan söz konusu iş konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütüldüğü belirtilmektedir. İkili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel Pazar teşkil eden söz konusu ülkeler ile DEİK/Afrika Koordinatörlüğü çatısı altında iş konseyleri kurulması konusunda DEİK tarafından hazırlanan anket formunun doldurulup, 23 Ocak 2013 Çarşamba gününe kadar DEİK’e
(E-mail:afrikabogesi@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.Anket formu ve bilgi notu TOBB ana web sayfasında (www.tobb.org.tr) yer alan “Hizmetler/Uluslar arası İş İmkanları “ başlığı altındaki “Diğer Duyurular” bölümünden temin edilebilmektedir.

DERGİLERİMİZ