Hırvatistan/ Zagrepde Satılık Banka -
Facebook English English
Nevşehir

Hırvatistan/ Zagrepde Satılık Banka

Zagrep Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Zagrep’de bir mevduat bankasının satılığa çıkarıldığı ifade edilmiştir. Bahse konu bankanın satış fiyatının 4.460.000 Euro olduğu belirtilmektedir. Söz konusu bankanın; Zagrep’de birden çok şubesinin mevcut olduğu; resmi olarak lisanslı kayıtlı bir banka
olmasının yanında nakit sermayesinin bulunmadığı; faaliyetleri arasında, bireysel bankacılık ve kredi kefalet işlemleri, hisse senedi-altın-döviz alış satışı, yatırım hizmetlerine yönelik hizmetlerin yer aldığı; bankanın kendine ait gayrimenkullere sahip olduğu belirtilmektedir. Bahse konu bankanın satışıyla ilgilenen firmaların Zagrep Ticaret Müşavirliği tarafından detaylı şekilde bilgilendirilecekleri bildirilmektedir.

DERGİLERİMİZ