İHALE hk. -
Facebook English English
Nevşehir

İHALE hk.

Kırşehir Şeker Fabrikasının 26.09.2013 Perşembe günü saat 14.00’da Ofis binası toplantı salonunda Açık İhale Usulü ile Personel Taşıma Hizmet ihalesi yapılacaktır. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde ve EKAP üzerinden bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur. Üyelerimize duyurulur.

DERGİLERİMİZ