Uluslar arası ÇED Kongresi -
Facebook English English
Nevşehir

Uluslar arası ÇED Kongresi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarının güçlendirilmesi, ÇED uygulamaları konusundaki yenilikler, çevresel değerlendirmeye ilişkin yeni kavram, metodoloji ve uygulamalar hakkında bilgi, deneyim paylaşımı ve kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da ilgili paydaş grupların katılım sağlayacağı Uluslar arası ÇED kongresi düzenlenecektir. Bu kongre ile ÇED sürecinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri,belediyeler, üniversiteler, ÇED yeterlilik belgesi almış danışmanlık şirketleri, yarı resmi oda, birlik ve enstitüler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve diğer paydaş grupların ortak bir platformda bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Kongre e-posta adresi ced2013istanbul@csb.gov.tr olup, daha ayrıntılı bilgilere www.ced2013istanbul.org/anasayfa adresinden ulaşılabilir.

 

DERGİLERİMİZ