KAZAKİSTANIN MANGISTAU EYALETİNDEKİ İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI -
Facebook English English
Nevşehir

KAZAKİSTANIN MANGISTAU EYALETİNDEKİ İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI

“ Mangistau Eyaleti ve Aktau şehri,Kazakistan ekonomisinde hayati önem arz etmektedir. Mangistau Eyaletikuzeyindeki Atırau Eyaleti ile Hazır Havzası’ndaki petrol ve doğalgaz yataklarının önemli bir kısmını barındırmaktadır. Aktau limanı aynı zamanda bu kaynakların ve diğer ihraç ürünlerinin Batı’ya ihracında çıkış noktası görevi görmektedir. Liman yatırımcılara vergi ayrıcalıkları ile teşvikler sağlayarak ,
Aktau Limanı Özel Ekonomik Bölgesi’ne ev sahipliği yapmaktadır.

Kazak makamlarınca belirlenmiş üç öncelikli sektör ile bölgenin ekonomik kalkınması amaçlanmaktadır. Bu sektörler petrol ve doğalgaz, ulaştırma ve uluslar arası ulaşım altyapısı ile turizm olarak sıralanmaktadır. Bu bağlamda Mangistau Eyaleti için Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı tarafından ilan edilmiş projelerin hedef ve maliyetleri aşağıda sunulmaktadır:

 • Kenderli Havalimanı inşaatı : 6 Aralık 2011’de
  duyurulan projenin tahmini değeri 200 milyon ABD Doları’dır.

 • Geniş çaplı petrol nakil borusu üretim tesisi : 1,4
  metreye kadar olmak üzere değişen çaplarda boru üretilecek tesisin yılda 1
  milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Projenin tahmini
  bedeli 2 milyar ABD Doları’dır. Kazakistan’ın yıllık petrol nakil borusu
  ihtiyacının 1.300 – 1.700 km olduğu belirtilmektedir.

 • Mangışlak – Bautino arasında demiryolu hattı inşaatı :
  Yıllık 7,5 milyon ton taşıma kapasitesi ile hattın değeri 151 milyon ABD Doları
  olarak hesaplanmıştır.

 • Amonyak ve karbamid üretim tesisi : Kazakistan’ın iç
  piyasadaki ihtiyacının karşılanması amacı ile Aktau şehrinde kurulmak istenen ,
  günlük 2 ton amonyak ve 2,5 ton üre üretmesi hedeflenen tesisin bedeli 745
  milyon ABD Doları’dır.

 • Elektrik çelik eritme tesisi : Aktau Sanayi Bölgesi’nde
  çelik üretim kapasitesinin arttırılması için kurulacak olan tesisin proje
  bedeli 152 milyon ABD Dolar’dır.

 • Kenderli mevkiinde kurulacak tatil köyü projesi : 23
  otelin proje kapsamında inşası öngörülmektedir. Projenin tahmini değeri 2
  milyar 347 milyon ABD Doları’dır.

 • Termal otel inşaatı : Proje bedeli 40 milyon ABD
  Doları olan otel Aktau yakınlarına inşa edilecektir.


Bu projeye ek olarak başlanan Kazakistan’ın iç kesimlerinde yer alan Jezkazgan şehrini Mangistau Eyaleti’ndeki Beyneu şehrine bağlayacak olan ve 2013 yılında inşaatına başlanan demiryolu hattının muhtelif safhalarının yapımının da şirketimizce üstlenilebileceği akla gelmektedir.
Kazak makamlarının Aktau ve daha güneyde yer alan Kurık deniz limanlarının genişletilmesi ve kapasitesinin
artırılması, Aktau’da tanker, kuru yük gemisi , ve askeri gemi inşasına imkan tanıyacak bir tersane inşa edilmesi gibi yatırım projelerinin de olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Kazak makamlarınca deniz taşımacılığı kapasitesinin artırılmasını teminen çeşitli girişimler yürütülmektedir.  Nitekim, tersane ve gemi inşaatı alanlarında Kazak devlet şirketi niteliğindeki KazEngineering ve Güney Koreli STX Offshore&Shipbulding Co. Ltd.şirketleri Mayıs ayında Astana’da imzalanmıştır. Söz konusu Mutabakat Muhtırası’nda kayıtlı hususların
uygulanmasına dönük somut bir adımın atıldığı yönünde bir bilgiye bugüne dek rastlanmamıştır. Ayrıca Aktau limanının modernizasyonu ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri ile temasta bulunulduğu belirtilmektedir.
Kazakistan ayrıca, Kazak petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan ve diğer boru hatlarıyla Azerbaycan üzerinden uluslar arası pazarlara sunulabilmesi amacıyla Aktau ve Bakü’yü birbirine bağlayacak entegre
bir Hazar Denizi Taşımacılık Sistemi’ni hayat geçirmeyi uzun zamandır arzulamaktadır. KazMunayGaz ve SOCAR arasında bu amaca matuf anlaşmalar 2006 ve 2009 yıllarında imzalanmış olsa da henüz kayda değer bir gelişme olmamıştır. Bunlara ilaveten, iklimi Kazakistan’ın iç kesimlerine oranla daha sıcak seyreden
Mangistau Eyaleti’nde tarım ve seracılık alanlarında da yatırım imkanlarının
bulunduğu düşünülmektedir.”

Konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı duyuru Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesinin(www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslar arası İş İmkanları – Ülke Duyuruları/Kazakistan” bölümünde yer almaktadır.

DERGİLERİMİZ