SANAYİ AMAÇLI KULLANILAN YER ALTI SULARI -
Facebook English English
Nevşehir

SANAYİ AMAÇLI KULLANILAN YER ALTI SULARI

 

1 Mart 2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara kanunun yayınladığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün getirildiği;

Bu itibarla; söz konusu kanun değişikliği ile yapılan düzenlemeye ait uygulamanın kanuni süre içinde tamamlanmasının gerek sanayi maksatlı yer altı suyu kullanıcılarının mağdur olmaması gerek yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınması bakımından önem arz ettiği bildirilmektedir.

DERGİLERİMİZ